Publikacje, które będę ci niezbędne

Życie kobiet i mężczyzn w Europie Życie kobiet i mężczyzn w Europie PORTRET STATYSTYCZNY, Edycja 2017
Cyfrowa publikacja prezentuje wybrane aspekty życia codziennego kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach europejskich

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017
Publikacja zawierająca zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną kraju

Atlas demograficzny Polski Atlas demograficzny Polski
Publikacja przedstawiająca w szerokim zakresie najważniejsze procesy demograficzne zachodzące w Polsce

Rocznik Demograficzny 27 Rocznik Demograficzny 2017
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2016 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności

Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych
Publikacja wyjaśnia podstawowe regułu związane z opracowywaniem map statystycznych

Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS
Publikacja wyjaśnia sposoby graficznej prezentacji danych, ze szczególnym uwzględnieniem map statystycznych

Narzędzia i aplikacje, które mogą się przydać

Portal Geostatystyczny Portal Geostatystyczny
Narędzie umożliwi ci tworzenie kartogramów i kartodiagramów w oparciu o dane statystyczne pozyskane w spisach powszechnych

Strateg Strateg
Funkcjonalne narzędzie ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów i map

Bank Danych Lokalnych Bank Danych Lokalnych
Zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy

Dziedzinowe Bazy Wiedzy Dziedzinowe Bazy Wiedzy
Obszerne bazy danych statystycznych z najważniejszych obszarów życia społeczno-gospodarczego

Eurostat Tools Eurostat tools
Narzędzie umożliwiające w ciekawy i nowoczesny sposób prezentację danych statystycznych

Compare your income Compare your income
Narzędzie umożliwiające porównanie dochodów gospodarstwa domowego na tle całej populacji

Kurs online MOOC Kurs online MOOC
Bezpłatny kurs internetowy (MOOC) Europejskiego Komitetu Regionów (KR) zawiera informacje na temat obecnych i przyszłych programów UE

Zakres tematyczny dla gimnazjum

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • cechy statystyczne
 • podstawy rachunku prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

Zakres tematyczny dla szkół ponadgimnazjalnych

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • skale pomiarowe
 • cechy statystyczne
 • zmienne losowe jedno- i dwuwymiarowe
 • rozkład normalny
 • współczynnik korelacji
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

Przykładowe pytania testowe

Pytania dla gimnazjum
Pytania dotyczą Testu 1, czyli zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa.

Pytania dla szkół ponadgimnazjalnych
Pytania dotyczą Testu 1, czyli zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.

Podstawy statystyki opisowej i prezentacja danych

Podstawy statystyki opisowej. Cz. I Wprowadzenie do statystyki opisowej Cz. I. Wprowadzenie do statystyki opisowej
Zapoznaj się podstawowymi pojęciami statystyki opisowej

Podstawy statystyki opisowej. Cz. II. Miary położenia Cz. II. Miary położenia
Zapoznaj się z miarami położenia, tj. klasycznymi i pozycyjnymi

Podstawy statystyki opisowej. Cz. III. Miary rozproszenia Cz. III. Miary rozproszenia
Dowiedz się jak zbiorowość statystyczna może charakteryzować się różnym stopniem zmienności

Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych. Zasady sporządzania wykresów Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych
Zasady sporządzania wykresów

Czy wiesz jakie są zasady sporządzania wykresów?

Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych. Rodzaje i budowa wykresów Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych
Rodzaje i budowa wykresów

Czy wiesz jakie są rodzaje wykresów statystycznych?

Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych. Dobór wykresu do danych Wykorzystanie wykresów w wizualizacji danych
Dobór wykresu do danych

Czy wiesz jaki wykres będzie najlepszy do prezentacji twoich danych?

Scenariusze warsztatów

Podstawowe miary statystyczne: miary położenia
Zapoznanie uczniów z podstawowymi miarami położenia: średnią arytmetyczną, dominantą, kwartylami i decylami

Tworzenie wykresów i odczytywanie z nich danych statystycznych
Zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie prezentacji danych z wykorzystaniem wykresów

Opis analityczny – tekst i jego znaczenie
Zapoznanie uczniów z celem zasadami pisania tekstów analitycznych, wskazaniem dobrych praktyk w pisaniu tekstów analitycznych oraz prezentacją najczęściej popełnianych błędów podczas pisania tekstów analitycznych

Zasoby Głównego Urzędu Statystycznego
Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej na temat zasobów informacyjnych Głównego Urzędu Statystycznego

Zasoby informacyjne Eurostatu
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat zasobów informacyjnych Eurostatu