Europejski Konkurs Statystyczny

Odsłona nowej strony już wkrótce!!!

Czym jest Europejski Konkurs Statystyczny?

Europejski Konkurs Statystyczny to nowe wydarzenie kierowane do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs organizowany jest po raz pierwszy przez Eurostat i zgłoszone urzędy statystyczne z 11 europejskich krajów.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zaciekawienia statystyką wśród uczniów oraz zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i europejskiej.

Część krajowa odbywa się w języku polskim i składa się z dwóch etapów: testu online oraz analizy zbioru danych i prezentacji wyników.

Część europejska polega na przygotowaniu 2 minutowego filmu nt. „Dlaczego oficjalne statystyki są ważne dla społeczeństwa”. Więcej informacji poniżej.

Na uczestników i opiekunów czekają cenne i atrakcyjne nagrody!

Pobierz ulotkę informacyjną na temat Konkursu.

Polska Bułgaria Chorwacja Cypr Finlandia Francja Grecja Włochy Portugalia Hiszpania Słowenia

Stwórzcie zespół i weźcie udział w Konkursie!

Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych uczestników:

  • Grupa A: uczniowie szkół ponadgimnazalnych
  • Grupa B: uczniowie gimnazjum

Tworzysz z kolegami i koleżankami grupę ciekawskich świata bystrzaków? Jeśli tak to aplikujcie już dzisiaj!

Zespoły tworzone są niezależnie w każdej z grup uczestników (A lub B).

Każdy zespół powinien składać się z od 1 do 3 uczniów z jednej szkoły oraz nauczyciela - opiekuna zespołu, który będzie nadzorował pracę. Nie ma ograniczeń, co do liczby zespołów z tej samej szkoły, ani też, co do liczby zespołów nadzorowanych przez tego samego nauczyciela.

Jeden uczeń nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu.

Zespoły rejestruje nauczyciel.

Etap I części krajowej - test on-line

Pierwszy etap odbędzie się on-line i waszym zadaniem będzie rozwiązanie 3 testów z pytaniami zamkniętymi. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawidłowa.

Test 1 - podstawowy test wiedzy

Test zawiera 10 pytań dotyczących zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.

Test 2 - oficjalne dane statystyczne

Test zawiera 10 pytań dotyczących wyszukiwania oficjalnych danych statystycznych i wyników badań publikowanych przez GUS oraz Eurostat.

Test 3 – interpretacja tekstu analitycznego

Test zawiera 10 pytań dotyczących interaktywnej i bardzo ciekawej publikacji „Życie kobiet i mężczyzn w Europie PORTRET STATYSTYCZNY”.

Test będzie dostępny przez 14 dni i można logować się do niego dowolną ilość razy i edytować odpowiedzi. Czas trwania jednej sesji po zalogowaniu to 45 minut. Po tym czasie sesja wygasa i niezapisane dane zostają utracone. W zakładce materiały znajdziecie garść wskazówek gdzie szukać odpowiedzi.

Etap II części krajowej
analiza danych i prezentacja wyników

Do tego etapu zaprosimy do 50 najlepszych zespołów z każdej grupy wiekowej, które zdobędą najwięcej punktów z etapu I.

W tym etapie zadaniem zespołów jest przygotowanie analizy zbioru danych przygotowanych przez Organizatora i przedstawienie wyników pracy i wniosków z analizy w formie 8-slajdowej prezentacji.

Prezentacja powinna być przygotowana w dowolnym programie, jednak przesłana do nas musi być w postaci pliku PDF w takiej formie, aby można ją było wydrukować oraz aby slajd/ekran wydrukowany w formacie A4 był czytelny.

Przez 3 tygodnie pracujecie w swoim zespole pod nadzorem nauczyciela wykorzystując dowolny program do analizy danych.

Zestaw danych będzie obszerny i umożliwi analizę danych na wiele sposobów.

Finał części krajowej

Ostateczny wynik punktowy dla zespołów w każdej grupie wiekowej zostanie uzyskany, jako średnia ważona punktów z dwóch etapów.

Jury przygotuje ranking zespołów w każdej grupie według uzyskanych punktów, w kolejności od najwyższego do najniższego.

W każdej kategorii zwycięża zespół, który uzyska najwyższy wynik końcowy.

Po 5 zespołów z najwyższa liczbą punktów z każdej kategorii zaprosimy na 2-dniowe spotkanie do naszego ośrodka szkoleniowego w Jachrance.

Czeka tam na Was szereg atrakcji i niespodzianek, m. in. odbędzie się gala wręczenia nagród oraz zostaną zorganizowane wykłady dotyczące odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego oficjalne statystyki są ważne dla społeczeństwa” oraz warsztaty dotyczące tworzenia filmów.

Część europejska

Zwycięski zespół części krajowej i dwie kolejne drużyny z najwyższym wynikiem w każdej grupie wiekowej będą uprawnione do uczestnictwa w europejskiej części Europejskiego Konkursu Statystycznego.

Zadanie na tę część konkursu jest bardzo ambitne i wymaga kreatywności – będzie to przygotowanie 2-minutowego filmu "Dlaczego oficjalne statystyki są ważne dla społeczeństwa" oraz krótkiego dokumentu PDF wyjaśniającego proces tworzenia filmu, w tym użytkowników, do których chcieliby dotrzeć, zastosowane techniki (i powody ich używania), proces podejmowania decyzji, źródła danych statystycznych (w przypadku korzystania z nich) itp.

Preferowane jest aby film był w języku angielskim, jeśli będzie w języku polskim musi posiadać napisy w języku angielskim. Dokument powinien zostać przygotowany w języku angielskim.

Nagrody

Dla najlepszych drużyn w każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe, publikacje oraz zaproszenia na warsztaty ze statystyki.

Zwycięskie zespoły – uczniowie oraz nauczyciel – części krajowej z grupy A i z grupy B otrzymają atrakcyjne nagrody niespodzianki.

W przypadku dwóch zwycięskich drużyn, których opiekunem jest ten sam nauczyciel, zostanie przyznana tylko jedna nagroda dla opiekuna.

W części europejskiej nagrody powędrują do najlepszego zespołu w grupie A i w grupie B. Będzie to laptop i zestaw publikacji dla każdego członka zespołu i opiekuna oraz zaproszenie na Europejską konferencję na temat jakości w statystyce publicznej Q2018 organizowaną w czerwcu 2018 roku w Krakowie, podczas której odbędzie się gala wręczenia nagród.

Organizatorzy europejskiej części pokrywają koszty podróży i zakwaterowania w Krakowie.