Europejski Konkurs Statystyczny

Czym jest Europejski Konkurs Statystyczny?

Europejski Konkurs Statystyczny to nowe wydarzenie kierowane do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs organizowany jest po raz pierwszy przez Eurostat i zgłoszone urzędy statystyczne z 11 europejskich krajów.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zaciekawienia statystyką wśród uczniów oraz zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i europejskiej.

Część krajowa odbywa się w języku polskim i składa się z dwóch etapów: testu online oraz analizy zbioru danych i prezentacji wyników.

Część europejska polega na przygotowaniu 2 minutowego filmu nt. „Dlaczego oficjalne statystyki są ważne dla społeczeństwa”. Więcej informacji poniżej.

Na uczestników i opiekunów czekają cenne i atrakcyjne nagrody!

Pobierz ulotkę informacyjną na temat Konkursu.

Polska Bułgaria Chorwacja Cypr Finlandia Francja Grecja Włochy Portugalia Hiszpania Słowenia

Stwórzcie zespół i weźcie udział w Konkursie!

Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych uczestników:

  • Grupa A: uczniowie szkół ponadgimnazalnych
  • Grupa B: uczniowie gimnazjum

Tworzysz z kolegami i koleżankami grupę ciekawskich świata bystrzaków? Jeśli tak to aplikujcie już dzisiaj!

Zespoły tworzone są niezależnie w każdej z grup uczestników (A lub B).

Każdy zespół powinien składać się z od 1 do 3 uczniów z jednej szkoły oraz nauczyciela - opiekuna zespołu, który będzie nadzorował pracę. Nie ma ograniczeń, co do liczby zespołów z tej samej szkoły, ani też, co do liczby zespołów nadzorowanych przez tego samego nauczyciela.

Jeden uczeń nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu.

Zespoły rejestruje nauczyciel.

Etap I części krajowej - test on-line

Pierwszy etap odbędzie się on-line i waszym zadaniem będzie rozwiązanie 3 testów z pytaniami zamkniętymi. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawidłowa.

Test 1 - podstawowy test wiedzy

Test zawiera 10 pytań dotyczących zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.

Test 2 - oficjalne dane statystyczne

Test zawiera 10 pytań dotyczących wyszukiwania oficjalnych danych statystycznych i wyników badań publikowanych przez GUS oraz Eurostat.

Test 3 – interpretacja tekstu analitycznego

Test zawiera 10 pytań dotyczących interaktywnej i bardzo ciekawej publikacji „Życie kobiet i mężczyzn w Europie PORTRET STATYSTYCZNY”.

Test będzie dostępny przez 14 dni i można logować się do niego dowolną ilość razy i edytować odpowiedzi. Czas trwania jednej sesji po zalogowaniu to 45 minut. Po tym czasie sesja wygasa i niezapisane dane zostają utracone. W zakładce materiały znajdziecie garść wskazówek gdzie szukać odpowiedzi.

Etap II części krajowej
analiza danych i prezentacja wyników

Do tego etapu zaprosimy do 50 najlepszych zespołów z każdej grupy wiekowej, które zdobędą najwięcej punktów z etapu I.

W tym etapie zadaniem zespołów jest przygotowanie analizy zbioru danych przygotowanych przez Organizatora i przedstawienie wyników pracy i wniosków z analizy w formie 8-slajdowej prezentacji.

Prezentacja powinna być przygotowana w dowolnym programie, jednak przesłana do nas musi być w postaci pliku PDF w takiej formie, aby można ją było wydrukować oraz aby slajd/ekran wydrukowany w formacie A4 był czytelny.

Przez 3 tygodnie pracujecie w swoim zespole pod nadzorem nauczyciela wykorzystując dowolny program do analizy danych.

Zestaw danych będzie obszerny i umożliwi analizę danych na wiele sposobów.

Finał części krajowej

Ostateczny wynik punktowy dla zespołów w każdej grupie wiekowej zostanie uzyskany, jako średnia ważona punktów z dwóch etapów.

Jury przygotuje ranking zespołów w każdej grupie według uzyskanych punktów, w kolejności od najwyższego do najniższego.

W każdej kategorii zwycięża zespół, który uzyska najwyższy wynik końcowy.

Po 5 zespołów z najwyższa liczbą punktów z każdej kategorii zaprosimy na 2-dniowe spotkanie do naszego ośrodka szkoleniowego w Jachrance.

Czeka tam na Was szereg atrakcji i niespodzianek, m. in. odbędzie się gala wręczenia nagród oraz zostaną zorganizowane wykłady dotyczące odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego oficjalne statystyki są ważne dla społeczeństwa” oraz warsztaty dotyczące tworzenia filmów.

Część europejska

Zwycięski zespół części krajowej i dwie kolejne drużyny z najwyższym wynikiem w każdej grupie wiekowej będą uprawnione do uczestnictwa w europejskiej części Europejskiego Konkursu Statystycznego.

Zadanie na tę część konkursu jest bardzo ambitne i wymaga kreatywności – będzie to przygotowanie 2-minutowego filmu "Dlaczego oficjalne statystyki są ważne dla społeczeństwa" oraz krótkiego dokumentu PDF wyjaśniającego proces tworzenia filmu, w tym użytkowników, do których chcieliby dotrzeć, zastosowane techniki (i powody ich używania), proces podejmowania decyzji, źródła danych statystycznych (w przypadku korzystania z nich) itp.

Preferowane jest aby film był w języku angielskim, jeśli będzie w języku polskim musi posiadać napisy w języku angielskim. Dokument powinien zostać przygotowany w języku angielskim.

Nagrody

Dla najlepszych drużyn w każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe, publikacje oraz zaproszenia na warsztaty ze statystyki.

Zwycięskie zespoły – uczniowie oraz nauczyciel – części krajowej z grupy A i z grupy B otrzymają atrakcyjne nagrody niespodzianki.

W przypadku dwóch zwycięskich drużyn, których opiekunem jest ten sam nauczyciel, zostanie przyznana tylko jedna nagroda dla opiekuna.

W części europejskiej nagrody powędrują do najlepszego zespołu w grupie A i w grupie B. Będzie to laptop i zestaw publikacji dla każdego członka zespołu i opiekuna oraz zaproszenie na Europejską konferencję na temat jakości w statystyce publicznej Q2018 organizowaną w czerwcu 2018 roku w Krakowie, podczas której odbędzie się gala wręczenia nagród.

Organizatorzy europejskiej części pokrywają koszty podróży i zakwaterowania w Krakowie.