GUSEurostat

Europejski Konkurs Statystyczny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 startuje druga edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego, wydarzenia kierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

W tym roku Konkurs jest organizowany przez 15 urzędów statystycznych z europejskich krajów.

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości obywateli Europy na temat wartości i znaczenia ofcjalnych statystyk dla społeczeństwa, a także promowanie pracy zespołowej i współpracy między uczniami w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i europejskiej.

Część krajowa odbywa się w języku polskim i składa się z dwóch etapów: testu online oraz analizy zbioru danych i prezentacji wyników.

Część europejska polega na przygotowaniu 2 minutowego filmu.

Na uczestników i opiekunów czekają cenne i atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych!

Jeśli chcesz zobaczyć jak przebiegała pierwsza edycja konkursu - zajrzyj TUTAJ.

Mapa europy Polska Bułgaria Chorwacja Cypr Finlandia Francja Grecja Włochy Portugalia Hiszpania Słowenia Belgia Estonia Niemcy Węgry

Aktualności

Wystartowała rejestracja!

21 grudnia 2018 r.

Wystartowała rejestracja! Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona rejestracja zespołów do drugiej edycji Europejskiego Konkursu Statystycznego.
Rejestracja zostanie zakończona 4 lutego 2019 r.
W pierwszej kolejności zapraszamy do zakładki Zasady, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące udziału w Konkursie, a następnie do zakładki Rekrutacja, abyście mogli zarejestrować swój zespół.
Zapraszamy do rejestracji zespołów!

Stwórzcie zespół i weźcie udział w Konkursie!

13 grudnia 2018 r.

Stwórzcie zespół i weźcie udział w Konkursie! Konkurs kierowany jest do dwóch grup wiekowych uczestników:
 • grupa A: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16 – 18 lat
 • grupa B: uczniowie szkół podstawowych (VII i VIII klas) i gimnazjów w wieku 14 - 16 lat
Stwórz kolegami i koleżankami grupę ciekawskich świata bystrzaków? Aplikujcie już wkrótce!
Zespoły tworzone są niezależnie w każdej z grup uczestników (A lub B). Każdy zespół powinien składać się z od 1 do 3 uczniów z jednej szkoły oraz nauczyciela - opiekuna zespołu, który będzie nadzorował pracę.
Nie ma ograniczeń, co do liczby zespołów z tej samej szkoły, ani też, co do liczby zespołów nadzorowanych przez tego samego nauczyciela. Jeden uczeń nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu. Zespoły rejestruje nauczyciel.
Rejestracja zespołów zostanie otwarta już wkrótce!

Za nami pierwsza edycja!

8 października 2018 r.

Będzie druga edycja!W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się pierwsza edycja Europejskiego Konkursu Statystycznaego, do którego zgłosiło się prawie 400 zespołów z całej Polski. Jest nam niezmiernie miło, że całe wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku, już zimą wystartuje kolejna edycja konkursu.

Jeśli chcesz zobaczyć jak przebiegała pierwsza edycja konkursu - zajrzyj tutaj.

Zobacz aktualności


Zasady

Część krajowa

Zanim zarejestrujesz się do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym zapoznaj się z zasadami Konkursu. Rejestracja oznacza akceptację zasad Konkursu.

Etap I części krajowej - test on-line

Pierwszy etap odbędzie się on-line i waszym zadaniem będzie rozwiązanie 3 testów z pytaniami zamkniętymi. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawidłowa.

 • Test 1 - podstawowy test wiedzy
  Test zawiera 10 pytań dotyczących zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.
 • Test 2 - oficjalne dane statystyczne
  Test zawiera 10 pytań dotyczących wyszukiwania oficjalnych danych statystycznych i wyników badań publikowanych przez GUS oraz Eurostat.
 • Test 3 – interpretacja tekstu analitycznego
  Test zawiera 10 pytań dotyczących interaktywnej i bardzo ciekawej publikacji "The European economy since the start of the millennium – a statistical portrait" - na obecną chwilę wersja anglojęzyczna dostępna jest po podaniu adresu e-mail. Wkrótce będzie dostępna wersja polskojęzyczna, z której będziecie korzystać w trakcie testu!

Etap II części krajowej - analiza danych i prezentacja wyników

 • W tym etapie zadaniem zespołów jest przygotowanie analizy zbioru danych przygotowanych przez Organizatora i przedstawienie wyników pracy i wniosków z analizy w formie 8-slajdowej prezentacji.
 • Prezentacja powinna być przygotowana w dowolnym programie, jednak przesłana do nas musi być w postaci pliku PDF w takiej formie, aby można ją było wydrukować oraz aby slajd/ekran wydrukowany w formacie A4 był czytelny.

Część europejska

Informacje na temat części europejskiej zostaną opublikowane po zakończeniu części krajowej.


Harmonogram

Poniżej znajduje się harmonogram Europejskiego Konkursu Statystycznego. Dokładne informacje na temat części europejskiej będą publikowane TUTAJ.

Część krajowa

 • 20 grudnia 2018 r. ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI ON-LINE
 • 4 lutego 2019 r. ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI ON-LINE
 • 5 lutego 2019 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU I: TEST ON-LINE
 • 19 lutego 2019 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU I: TEST ON-LINE
 • 20 lutego 2019 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z ETAPU I
 • 20 lutego 2019 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU II: PRZYGOTOWYWANIE I PRZESYŁANIE PREZENTACJI
 • 18 marca 2019 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU II: ZAKOŃCZENIE PRZYGOTOWYWANIA I PRZESYŁANIA PREZENTACJI
 • 19 - 22 marca 2019 r. OBRADY JURY
 • 25 marca 2019 r. WYSŁANIE ZAPROSZEŃ DO ZESPOŁÓW, KTÓRE PRZYGOTOWAŁY NAJLEPSZE PREZENTACJE
 • 1 – 2 kwietnia 2019 r. FINAŁ CZĘŚCI KRAJOWEJ

Część europejska

 • 1 kwietnia 2019 r. ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI
 • 15 kwietnia 2019 r. ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI
 • 1 kwietnia 2019 r. ROZPOCZĘCIE PRAC NAD FILMEM
 • 6 maja 2019 r. ZAKOŃCZENIE PRAC NAD FILMEM
 • 6 maja 2019 r. TERMIN PRZESYŁANIA FILMÓW
 • 5 czerwca 2019 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Zakres tematyczny

Dla uczniowiów szkół podstawowych i gimnazjów:

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • cechy statystyczne
 • podstawy rachunku prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • skale pomiarowe
 • cechy statystyczne
 • zmienne losowe jedno- i dwuwymiarowe
 • rozkład normalny
 • współczynnik korelacji
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

Testy

Pytania dotyczą Testu 1, czyli zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa.

Rekrutacja

Zgłoszenia zespołów do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym można dokonać za pomocą aplikacji on-line dostępnej dla wszystkich krajów biorących udział w Konkursie.

Zespoły zgłaszane są wg dwóch grup wiekowych:
 • grupa A: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16 – 18 lat
 • grupa B: uczniowie szkół podstawowych (VII i VIII klas) i gimnazjów w wieku 14 - 16 lat

Tworzenie zespołu:
 • zespoły tworzone są niezależnie w każdej z grup uczestników (A lub B),
 • każdy zespół powinien składać się z od 1 do 3 uczniów z jednej szkoły oraz nauczyciela - opiekuna zespołu, który nadzoruję pracę zespołu oraz dokonuje rejestracji w aplikacj,
 • nie ma ograniczeń, co do liczby zespołów z tej samej szkoły, ani też, co do liczby zespołów nadzorowanych przez tego samego nauczyciela,
 • jeden uczeń nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu.

Rejestracja

Rejestracji zespołu dokonuje nauczyciel. Podczas rejestracji należy podać wszystkie wymagane w formularzu informacje, m.in.:
 • nazwę szkoły,
 • województwo,
 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • adres e-mail nauczyciela,
 • nazwę zespołu składającą się z maksymalnie 10 alfanumerycznych znaków,
 • liczbę osób w zespole.


W przypadku pytań prosimy o kontakt: eks@stat.gov.pl

REJESTRACJA ZESPOŁU

Wygląd panelu rejestracyjnego:

Panel rejestracji


Materiały

Dla uczestników oraz nauczycieli przygotowaliśmy wiele materiałów edukacyjnych, m.in. publikacje, aplikacje, fiszki angielskie i inne.

 • Publikacje

  Niezbędne publikacje przygotują cię do udziału w Konkursie

 • Narzędzia

  Przydatne narzędzia i aplikacje

 • Podstawy

  Podstawy statystyki opisowej i prezentacji danych

 • Scenariusze

  Scenariusze warsztatów dla ciekawskich

 • Stat Misja

  Odszukaj profesora Statistiksa w galaktycznej misji

 • Fiszki

  Ucz się statystycznego słownictwa

Zobacz wszystkie materiały


Aplikacja

Aplikacja, jest to platforma za pośrednictwem, której zarejestrowane zespoły realizują zadania konkursu.

PRZEJDŹ DO APLIKACJI

Wygląd platformy:

Panel rejestracji


Kontakt

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub trudności prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Tel. 22 608 36 98

E-mail: eks@stat.gov.pl