GUSEurostat

Europejski Konkurs Statystyczny 2019/2020

Trzecia edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego to wydarzenie kierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W tym roku Konkurs organizowany jest przez 17 urzędów statystycznych z europejskich krajów: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Węgry, Włochy.

Celem Konkursu jest podniesienie Waszej świadomości - obywateli Europy - na temat wartości i znaczenia oficjalnych statystyk dla społeczeństwa, a także promowanie pracy zespołowej i współpracy między uczniami w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i europejskiej.

Część krajowa odbywa się w języku polskim i składa się z dwóch etapów: testu online oraz analizy zbioru danych i prezentacji wyników.

Część europejska polega na przygotowaniu 2 minutowego filmu.

Na uczestników i opiekunów czekają cenne i atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych!

Zobacz jak wyglądały wcześniejsze edycje konkursu:

Mapa europy Polska Bułgaria Chorwacja Cypr Finlandia Francja Grecja Włochy Portugalia Hiszpania Słowenia Belgia Estonia Irlandia Łotwa Węgry

Aktualności

ZMIANY

24 MARCA 2020

TEST Mamy nadzieję, że jesteście zdrowi i dzielnie uczestniczycie w zajęciach on-line.
Dziękujemy za świetne prezentacje, które przesłaliście do nas. Sytuacja nie jest łatwa dla nikogo, w związku z tym daliśmy trochę więcej czasu naszemu Jury na sprawdzanie. Mają czas do 27 marca.

Pracujemy również nad zmianą harmonogramu i sposobu organizacji pozostałęj części Konkursu.


Jakbyście szukali rozrywki, która również uczy, zapraszamy do zagrania w Statmisję!

KONIEC ETAPU

11 MARCA 2020

TEST EKS to przedsięwzięcie, które głównie odbywa się on-line, więc jeśli tylko sprawdzicie plik .zip, to nam wirusy nie straszne.

Informujemy, że harmonogram EKS nie ulega zmianie. Termin przesyłania prezentacji to 15 marca 2020 roku. Plik .zip należy wgrać do aplikacji i przesłać na maila eks.stat@gmail.com.

W zależności od rozwoju sytuacji rozważymy zmianę formuły finału EKS, planowanego na 28 kwietnia 2020 r.

Będziemy na bieżąco Was informować.

Zobacz aktualności


Regulamin

Część krajowa

Zanim zarejestrujesz się do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym zapoznaj się z Regulaminem Konkursu. Rejestracja oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.

Etap I części krajowej - test on-line

Pierwszy etap odbędzie się on-line i waszym zadaniem będzie rozwiązanie 3 testów z pytaniami zamkniętymi. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawidłowa.

 • Test 1 - podstawowy test wiedzy
  Test zawiera 10 pytań dotyczących zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.
 • Test 2 - oficjalne dane statystyczne
  Test zawiera 10 pytań dotyczących wyszukiwania oficjalnych danych statystycznych i wyników badań publikowanych przez GUS oraz Eurostat.
 • Test 3 – interpretacja tekstu analitycznego
  Test zawiera 10 pytań dotyczących interaktywnej i bardzo ciekawej publikacji interaktywnej.

Etap II części krajowej - analiza danych i prezentacja wyników

 • W tym etapie zadaniem zespołów jest przygotowanie analizy zbioru danych przygotowanych przez Organizatora i przedstawienie wyników pracy i wniosków z analizy w formie 8-slajdowej prezentacji.
 • Prezentacja powinna być przygotowana w dowolnym programie, jednak przesłana do nas musi być w postaci pliku PDF w takiej formie, aby można ją było wydrukować oraz aby slajd/ekran wydrukowany w formacie A4 był czytelny.

Część europejska

Informacje na temat części europejskiej zostaną opublikowane po zakończeniu części krajowej.


Harmonogram

Harmonogram Europejskiego Konkursu Statystycznego.

Część krajowa

 • 7 stycznia 2020 r. ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI ON-LINE
 • 29 stycznia 2020 r. ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI ON-LINE - Przedłużona do 3 lutego!
 • 30 stycznia 2020 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU I: TEST ON-LINE
 • 19 lutego 2020 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU I: TEST ON-LINE
 • 24 lutego 2020 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z ETAPU I
 • 28 lutego 2020 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU II: PRZYGOTOWYWANIE I PRZESYŁANIE PREZENTACJI
 • 15 marca 2020 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU II: ZAKOŃCZENIE PRZYGOTOWYWANIA I PRZESYŁANIA PREZENTACJI
 • 18 - 24 marca 2020 r. OBRADY JURY
 • ??? WYSŁANIE ZAPROSZEŃ DO ZESPOŁÓW, KTÓRE PRZYGOTOWAŁY NAJLEPSZE PREZENTACJE I OGŁOSZENIE TEMATU FILMU
 • ??? ROZPOCZĘCIE PRACY NAD FILMAMI
 • ??? ZAKOŃCZENIE PRACY NAD FILMAMI, TERMIN PRZESŁANIA LINKÓW
 • ??? GŁOSOWANIE ON-LINE I OCENA FILMÓW PRZEZ JURY
 • ??? FINAŁ CZĘŚCI KRAJOWEJ
Dokładne informacje na temat części europejskiej będą publikowane TUTAJ.

Zakres tematyczny

Dla uczniowiów szkół podstawowych:

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • cechy statystyczne
 • podstawy rachunku prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 • podstawowe pojęcia statystyczne
 • miary statystyczne
 • skale pomiarowe
 • cechy statystyczne
 • zmienne losowe jedno- i dwuwymiarowe
 • rozkład normalny
 • współczynnik korelacji
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • rodzaje badań statystycznych
 • tabelaryczna prezentacja danych
 • graficzna prezentacja danych

Testy

Pytania dotyczą Testu 1, czyli zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa.

Rekrutacja

Zgłoszenia zespołów do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym będzie można dokonać za pomocą aplikacji on-line dostępnej dla wszystkich krajów biorących udział w Konkursie.

Zespoły zgłaszane są wg dwóch grup wiekowych:
 • grupa A: uczniowie szkół średnich w wieku 16 – 19 lat
 • grupa B: uczniowie szkół podstawowych w wieku 14 - 16 lat

Tworzenie zespołu:
 • zespoły tworzone są niezależnie w każdej z grup uczestników (A lub B),
 • każdy zespół powinien składać się z od 1 do 3 uczniów z jednej szkoły oraz nauczyciela - opiekuna zespołu, który nadzoruję pracę zespołu oraz dokonuje rejestracji w aplikacj,
 • nie ma ograniczeń, co do liczby zespołów z tej samej szkoły, ani też, co do liczby zespołów nadzorowanych przez tego samego nauczyciela,
 • jeden uczeń nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu.

Rejestracja

Rejestracji zespołu dokonuje nauczyciel. Podczas rejestracji należy podać wszystkie wymagane w formularzu informacje, m.in.:
 • nazwę szkoły,
 • województwo,
 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • adres e-mail nauczyciela,
 • nazwę zespołu składającą się z maksymalnie 10 alfanumerycznych znaków,
 • liczbę osób w zespole.


W przypadku pytań prosimy o kontakt: eks@stat.gov.pl

REJESTRACJA

Wygląd panelu rejestracyjnego:

Panel rejestracji


Materiały

Dla uczestników oraz nauczycieli przygotowaliśmy wiele materiałów edukacyjnych, m.in. publikacje, aplikacje, fiszki angielskie i inne.

 • Publikacje

  Niezbędne publikacje przygotują cię do udziału w Konkursie

 • Narzędzia

  Przydatne narzędzia i aplikacje

 • Podstawy

  Podstawy statystyki opisowej i prezentacji danych

 • Scenariusze

  Scenariusze warsztatów dla ciekawskich

 • Stat Misja

  Odszukaj profesora Statistiksa w galaktycznej misji

 • Fiszki

  Ucz się statystycznego słownictwa

Zobacz wszystkie materiały


Aplikacja

Aplikacja, jest to platforma, za pośrednictwem której zarejestrowane zespoły realizują zadania konkursowe.

Rozwiąż TEST

Wygląd platformy:

Panel rejestracji


Kontakt

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub trudności prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Tel. 22 608 36 98; 22 449 41 59; 22 449 40 12

E-mail: eks@stat.gov.pl