GUSEurostat



Uruchamiamy Europejski Konkurs Statystyczny




Konkurs organizowany jest przez Eurostat we współpracy z 19. krajami europejskimi, w tym z Głównym Urzędem Statystycznym.



Celem Konkursu jest podniesienie świadomości młodych obywateli Europy na temat wartości i znaczenia dla społeczeństwa oficjalnych statystyk, a także promowanie współpracy pomiędzy uczniami.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Konkurs składa się z części: krajowej i europejskiej.

Część krajowa:

 • Etap pierwszy- uczestnicy rozwiązują testy online
 • Etap drugi- uczestnicy tworzą prezentację na podstawie analizy wskazanego zbioru danych.
 • Część europejska:

  Część polega na przygotowaniu ok. 2 minutowego filmu na wskazany temat. Film powinien być przygotowany w języku angielskim lub posiadać angielskie napisy.

  Na uczestników i opiekunów zwycięskich drużyn czekają cenne i atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych!

  Aktualności

  WYNIKI CZĘŚCI EUROPEJSKIEJ

  3 CZERWCA 2022

  TEST Kolejny sukces polskich zespołów!
  Zespoły JOSE i FROGGERS znalazły się wśród najlepszych w Europie!

  Serdecznie gratulujemy!
  Szczegóły w zakładce WYNIKI.

  Wersja anglojęzyczna: https://www.esc2022.eu/

  ZNAMY WYNIKI KONKURSU!

  05 MAJA 2022

  ZNAMY WYNIKI KONKURSU Mamy wyczekiwane przez Was wyniki konkursu EKS!

  Zajrzyjcie do zakładki WYNIKI.

  GRATULUJEMY!!!
  Wiemy, jak wiele pracy i wysiłku włożyliście w Konkurs. Wszyscy świetnie sobie poradziliście! Wszystkie zespoły otrzymają zasłużone nagrody. Dziękujemy również nauczycielom za przygotowanie młodzieży i udział w Konkursie.

  Trzymamy kciuki za filmy w części Europejskiej! Wyniki europejskiej części EKS poznamy 3 czerwca, szczegóły na stronie https://www.esc2021.eu



  Zobacz wszystkie aktualności


  Wyniki

  OGŁASZAMY ZWYCIĘZCÓW EUROPEJSKIEJ CZĘŚCI EKS!

  Na tę chwilę czekaliśmy z ogromną niecierpliwością!

  Z wielką radością ogłaszamy wyniki Europejskiego Konkursu Statystycznego, który odbył się w roku szkolnym 2021/2022.

  Ponad 17 000 uczniów z 19 krajów zgłosiło się do piątej edycji tego konkursu z zakresu umiejętności statystycznych.

  Zespoły z Polski znalazły się wśród pięciu najlepszych drużyn z danej kategorii!

  Po trudnej fazie krajowej zwycięskie zespoły z każdego uczestniczącego kraju zostały zaproszone do nakręcenia dwuminutowego filmu na temat „Środowisko i statystyki”. Uczniowie stworzyli naprawdę mocne filmy, niektóre nawet w formie rapowej piosenki. Ich przesłanie jest jasne: musimy budować (statystyczną) wiedzę na temat zagadnień środowiskowych i podejmować działania!


  ZWYCIĘZCY EUROPEJSKIEJ CZĘŚCI EKS:

  5 najlepszych zespołów z grupy A: uczniowie szkół średnich w wieku 16 – 19 lat, to:

  I MIEJSCE – DATAPOWER (BUŁGARIA)

  Jury było pod wrażeniem doskonałej komunikacji statystycznej popartej pięknymi zdjęciami, dobrą grą aktorską i oryginalną muzyką.

  II MIEJSCE – K2 (ISLANDIA)

  III MIEJSCE – RERENELA (SŁOWENIA)

  IV MIEJSCE – GINNYLFIB (FRANCJA)

  V MIEJSCE – JOSE (POLSKA)

  Skład zespołu: Patryk Piskorz, Michalina Sochacka, Mikołaj Gerant

  Opiekun zespołu: Danuta Gańska – Wissuwa

   

  5 najlepszych zespołów z grupy B: uczniowie szkół podstawowych w wieku 14 - 16 lat, to:

  I MIEJSCE – GIOTTISTICA (WŁOCHY)

  Jury szczególnie doceniło wyraźną koncentrację na jednym temacie, atrakcyjną formę opowieści w mediach społecznościowych o trzech turystach, bardzo wciągającą narrację i doskonałe wykorzystanie statystyk.

  II MIEJSCE – AFS GR B1 (GRECJA)

  III MIEJSCE – STATS2KNOW (IRLANDIA)

  IV MIEJSCE – STATIS222 (GRECJA)

  V MIEJSCE – FROGGERS (POLSKA)

  Skład zespołu: Jakub Bobiński, Michał Peimel

  Opiekun zespołu: Joanna Karłowska-Pik

   

  GRATULACJE!

   

   

  Więcej informacji znajdziecie na stronie https://www.esc2022.eu/

  Wszystkie filmy wideo z europejskiego finału znajdziesz na playlistach grup wiekowych 14-16 i 16-18.

  Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego finał europejski.

   

  Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00. Można ją będzie śledzić na żywo.

   

  Szczególne gratulacje składamy również zespołom ALIMAROT oraz INVINCIBLE, które przeszły do części europejskiej konkursu. Dotarcie do części europejskiej jest niezwykłym wyróżnieniem, a cały konkurs jest wspaniałą przygodą.

   

  Kolejna edycja konkursu rusza już w październiku! Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być z nami na bieżąco Facebook, Instagram, Twitter.



  PODSUMOWANIE KONKURSU DOTYCZĄCE FILMÓW

  Wynik końcowy został obliczony zgodnie z regulaminem:

   „W celu wyłonienia najlepszych filmów w każdej kategorii zostanie przeprowadzone głosowanie on-line. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji. Każdy użytkownik Internetu będzie miał możliwość zagłosowania na filmy. Przygotowane filmy będą także poddane ocenie jury. Oceny internautów oraz jury z wagą po 50% wyłonią po 2 najlepsze filmy z każdej kategorii, które zostaną zgłoszone do części europejskiej Konkursu.”


  Grupa A: uczniowie szkół ponadpodstawowych

  Zespół

  jury z wagą

  głosowanie z wagą

  razem

  HM

  18,57

  2,60

  21,17

  ALIMAROT

  19,61

  14,12

  33,73

  AGABEMAK

  19,04

  1,51

  20,54

  PIERNICZKI

  21,46

  2,28

  23,74

  JOSE

  22,14

  4,50

  26,65


  W grupie A do europejskiej części konkursu przechodzą zespoły: ALIMAROT i JOSE! Gratulujemy!


  Grupa B: uczniowie szkół podstawowych

  Zespół

  jury z wagą

  głosowanie z wagą

  razem

  FROGGERS

  20,82

  7,11

  27,93

  MATEMATYCY

  15,21

  1,89

  17,10

  TRIOSP2

  22,11

  3,41

  25,52

  INVINCIBLE

  19,61

  9,07

  28,68

  COPERNICUS

  17,96

  3,53

  21,49


  W grupie B do europejskiej części konkursu przechodzą zespoły: INVINCIBLE i FROGGERS! Gratulujemy!


  Wszystkie filmy są dostępne w aplikacji https://rejestracja.stat.gov.pl/GlosowanieEKS/Konkurs/KategoriaA oraz na kanale YT GUS.

  Wiemy, jak wiele pracy i wysiłku włożyliście w Konkurs. Wszyscy świetnie sobie poradziliście! Wszystkie zespoły otrzymają zasłużone nagrody. Dziękujemy również nauczycielom za przygotowanie młodzieży i udział w Konkursie.

  Czekamy na Was w kolejnej edycji Konkursu już jesienią!

   

  ZWYCIĘZCY KRAJOWEJ CZĘŚCI EKS:

  5 najlepszych zespołów z grupy A: uczniowie szkół ponadpodstawowych, to:

  1.    HM

  2.    ALIMAROT

  3.    AGABEMAK

  4.    PIERNICZKI

  5.    JOSE


  5 najlepszych zespołów z grupy B: uczniowie szkół podstawowych

  1.    FROGGERS

  2.    MATEMATYCY

  3.    TRIOSP2

  4.    INVINCIBLE

  5.    COPERNICUS


  Regulamin

  Etap I części krajowej - test on-line

  Pierwszy etap odbędzie się on-line i waszym zadaniem będzie rozwiązanie 3 testów z pytaniami zamkniętymi. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawidłowa.

  • Test 1 - podstawowy test wiedzy
   Test zawiera 10 pytań dotyczących zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.
  • Test 2 - oficjalne dane statystyczne
   Test zawiera 10 pytań dotyczących wyszukiwania oficjalnych danych statystycznych i wyników badań publikowanych przez GUS oraz Eurostat.
  • Test 3 – interpretacja tekstu analitycznego
   Test zawiera 10 pytań dotyczących interaktywnej i bardzo ciekawej publikacji pt.„Demography of Europe”. Publikacja jest dostępna w języku angielskim na stronie TUTAJ

  Etap II części krajowej - analiza danych i prezentacja wyników

  • W tym etapie zadaniem zespołów jest przygotowanie analizy zbioru danych przygotowanych przez Organizatora i przedstawienie wyników pracy i wniosków z analizy w formie 8-slajdowej prezentacji.
  • Prezentacja powinna być przygotowana w dowolnym programie, jednak przesłana do nas musi być w postaci pliku PDF w takiej formie, aby można ją było wydrukować oraz aby slajd/ekran wydrukowany w formacie A4 był czytelny.

  Głosowanie on-line

   W części Europejskiej zespoły mają za zadnie przygotować film trwający 2 min i 10 sekund oraz krótki dokument PDF wyjaśniający proces tworzenia filmu, zastosowane techniki, proces podejmowania decyzji oraz źródła danych statystycznych.
   Temat filmu zostanie podany przez organizatorów w późniejszym terminie.
   Następnie odbędzie się głosowanie on-line na najlepsze dwa filmy w danej kategorii wiekowej. Filmy oceniane są również przez jury, które wyłoni 4 najlepsze filmy.

  Część europejska

  Więcej informacji na temat europejskiej części Konkursu można znaleźć TUTAJ


  Harmonogram

  Poniżej znajduje się harmonogram Europejskiego Konkursu Statystycznego. Dokładne informacje na temat części europejskiej będą publikowane TUTAJ.

  Część krajowa

   Harmonogram na bieżąco może ulec zmianie.
  • 5 stycznia 2022 r. ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI ON-LINE
  • 31 stycznia 2022 r. ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI ON-LINE
  • lutego 2022 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU I: TEST ON-LINE - godzina 12:00
  • 21 lutego 2022 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU I: TEST ON-LINE - godzina 24:00
  • 24 lutego 2022 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z ETAPU I
  • 25 lutego 2022 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU II: PRZYGOTOWYWANIE I PRZESYŁANIE PREZENTACJI
  • 14 marca 2022 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU II: ZAKOŃCZENIE PRZYGOTOWYWANIA I PRZESYŁANIA PREZENTACJI
  • 30 marca 2022 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
  • 30 marca 2022 r. PRACA ZESPOŁOWA NAD FILMAMI
  • 22 kwietnia 2022 r. OSTATECZNY TERMIN PRZESŁANIA LINKÓW DO FILMÓW
  • 26 kwietnia – 28 kwietnia 2022 r. GŁOSOWANIE ON-LINE NA FILMY
  • DO 5 maja 2022 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZĘŚCI KRAJOWEJ NA STRONIE KONKURSU I FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO CZĘŚCI EUROPEJSKIEJ

  Część europejska

  • 11 maja 2022 r. TERMIN PRZESYŁANIA FILMÓW DO EUROPEJSKICH ORGANIZATORÓW
  • 3 CZERWCA 2022 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZĘŚCI EUROPEJSKIEJ
  • 27 czerwca 2022 r. FINAŁ – CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD W MADRYCIE

  Zakres tematyczny

  Dla uczniów szkół podstawowych:

  • podstawowe pojęcia statystyczne
  • miary statystyczne
  • cechy statystyczne
  • podstawy rachunku prawdopodobieństwa
  • rodzaje badań statystycznych
  • tabelaryczna prezentacja danych
  • graficzna prezentacja danych

  Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

  • podstawowe pojęcia statystyczne
  • miary statystyczne
  • skale pomiarowe
  • cechy statystyczne
  • zmienne losowe jedno- i dwuwymiarowe
  • rozkład normalny
  • współczynnik korelacji
  • rachunek prawdopodobieństwa
  • rodzaje badań statystycznych
  • tabelaryczna prezentacja danych
  • graficzna prezentacja danych

  Testy

  Pytania dotyczą Testu 1, czyli zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa.

  Rekrutacja

  Zgłoszenia zespołów do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym będzie można dokonać za pomocą aplikacji on-line dostępnej dla wszystkich krajów biorących udział w Konkursie.

  Zespoły zgłaszane są wg dwóch grup wiekowych:
  • grupa A: uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • grupa B: uczniowie szkół podstawowych (VII i VIII klas)

  Tworzenie zespołu:
  • zespoły tworzone są niezależnie w każdej z grup uczestników (A lub B),
  • każdy zespół powinien składać się z od 1 do 3 uczniów z jednej szkoły oraz nauczyciela - opiekuna zespołu, który nadzoruję pracę zespołu oraz dokonuje rejestracji w aplikacji,
  • nie ma ograniczeń, co do liczby zespołów z tej samej szkoły, ani też, co do liczby zespołów nadzorowanych przez tego samego nauczyciela,
  • jeden uczeń nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu.

  Rejestracja

  Rejestracji zespołu dokonuje nauczyciel. Podczas rejestracji należy podać wszystkie wymagane w formularzu informacje, m.in.:
  • nazwę szkoły,
  • województwo,
  • imię i nazwisko nauczyciela,
  • adres e-mail nauczyciela,
  • nazwę zespołu składającą się z maksymalnie 10 alfanumerycznych znaków,
  • liczbę osób w zespole.


  W przypadku pytań prosimy o kontakt: eks@stat.gov.pl


  Wygląd panelu rejestracyjnego:

  Panel rejestracji


  Materiały

  Dla uczestników oraz nauczycieli przygotowaliśmy wiele materiałów edukacyjnych, m.in. publikacje, aplikacje, fiszki angielskie i inne.

  • Publikacje

   Niezbędne publikacje przygotują cię do udziału w Konkursie

  • Narzędzia

   Przydatne narzędzia i aplikacje

  • Podstawy

   Podstawy statystyki opisowej i prezentacji danych

  • Scenariusze

   Scenariusze warsztatów dla ciekawskich

  • Stat Misja

   Odszukaj profesora Statistiksa w galaktycznej misji

  • Fiszki

   Ucz się statystycznego słownictwa

  Zobacz wszystkie materiały

  TESTY

  Kiedy rozpocznie się test i jak długo można go rozwiązywać?

  Testy trwają od 1 lutego do 21 lutego br. Do testu można logować się dowolną ilość razy i edytować odpowiedzi. Czas trwania jednej sesji po zalogowaniu to 45 minut. Po tym czasie sesja wygasa i niezapisane dane zostają utracone, dlatego warto zapisywać odpowiedzi na bieżąco.

  Jak zalogować się do testu?

  Test będzie dostępny w aplikacji . Aby się zalogować należy jako login podać nazwę zespołu i użyć hasła podanego przy rejestracji.

  Jak wygląda sam test?

  Pierwszy etap odbędzie się za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza internetowego i będzie składał się z 3 testów z pytaniami zamkniętymi, które będą miały 4 możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna będzie prawidłowa.

  Czy można zmienić hasło dla zespołu?
  Należy wejść TUTAJ i postępować zgodnie z instrukcją.

  Co musi zrobić opiekun na etapie 1?

  Nauczyciel - opiekun zespołu, rejestrujący zespół, po zapoznaniu się z Regulaminem, zobowiązany jest również do zapoznania z Regulaminem członków zespołu - uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia i uzyskania ich akceptacji na udział w konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  Na tym etapie nauczyciel, przesyła Organizatorowi krajowemu na adres e-mail eks@stat.gov.pl (w tytule wpisując nazwę zespołu) - skany podpisanych dwóch oświadczeń nr 1 oraz nr 3, które znajdują się w zakładce Regulamin.



  ZADANIE

  Zapraszamy do II etapu części krajowej Europejskiego Konkursu Statystycznego!

  Drugi etap polega na analizie udostępnionego zbioru danych, a następnie przygotowaniu prezentacji otrzymanych wyników. W tym etapie zespoły mają za zadanie przygotować analizę danych statystycznych, wykorzystując dowolny program do analizy danych. Zestaw danych jest obszerny i umożliwia analizę danych na wiele sposobów.

  ZADANIE:
  Wojewoda opolski postanowił przyjrzeć się informacjom na temat najmłodszych mieszkańców województwa. W tym celu przeanalizował bazę przedstawiającą szereg danych na temat urodzeń wśród kobiet mieszkających w województwie opolskim w 2020 roku. Każdy rekord w bazie odpowiada jednemu dziecku i zawiera dane o stanie zdrowia dziecka przy urodzeniu oraz wybrane dane demograficzne na temat jego rodziców.
  Pomóżcie Wojewodzie i przeprowadźcie analizę udostępnionego zbioru danych oraz przedstawcie wyniki pracy i wnioski na temat struktury urodzeń oraz cech społeczno-demograficznych rodziców. Rezultaty analizy pomogą urzędnikom opracować strategię demograficzną i zaplanować działania Wojewody w zakresie wsparcia rodzin. Wyniki analiz powinny być przedstawione w formie 8-slajdowej prezentacji.

  CZAS NA ZADANIE:
  Przez ponad 2 tygodnie pracujecie w swoim zespole pod nadzorem nauczyciela wykorzystując dowolny program do analizy danych, a najpóźniej do 14 marca 2022 roku wgrywacie swoją prezentację do aplikacji.

  ANALIZA DANYCH:
  Podczas realizacji zadania możecie użyć dowolnego znanego Wam programu do analizy danych. Przeprowadzona analiza i przyjęta metodologia musi być dostosowana do Waszego poziomu edukacji. Nie zapomnijcie o adekwatności proponowanej analizy do celów i o wyjaśnieniu wyników.
  Pamiętajcie! Zadanie nie zostanie zaliczone, jeśli do przeprowadzenia analizy będzie wykorzystywana dodatkowa baza danych oraz jeśli dodano informacje uzupełniające, niewynikające z analizowanej bazy.

  PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI:
  Prezentacja może być przygotowana w dowolnym programie, jednak do nas musi być przesłana w postaci pliku PDF w takiej formie, aby można ją było wydrukować oraz aby slajd/ekran wydrukowany w formacie A4 był czytelny.
  Prezentacja powinna zawierać następujące sekcje:

  • cele analizy
  • metoda pracy: używane narzędzia, techniki analizy informacji itp.
  • wyniki: tabele, wykresy, wyniki analizy itd.
  • wnioski

  Należy zadbać o format prezentacji – kolejność prezentowania treści, zrozumiałość i logikę każdej sekcji, aspekty wizualne oraz o odpowiednią prezentację otrzymanych wyników - balans tabel, wykresów, tekstów itp.

  WYMAGANIA FORMALNE PREZENTACJI:

  • powinna mieć maksymalnie 8 slajdów/ekranów
  • powinna być przygotowana w takiej formie (plik PDF), aby można ją było wydrukować oraz aby slajd/ekran wydrukowany w formacie A4 był czytelny
  • pierwszy ekran prezentacji powinien zawierać jedynie nazwę zespołu (z uwagi na RODO nie mogą tam zostać umieszczone takie informacje jak np. nazwiska członków zespołu czy nazwa szkoły)

  Pamiętajcie! Jeśli prezentacja nie spełni wymogów formalnych nie zostanie przekazana do sprawdzenia do Jury.

  SPOSÓB PRZEKAZANIA PREZENTACJI DO ORGANIZATORÓW:
  Aby przekazać nam pracę należy zalogować się do Aplikacji i wybrać z menu rozwijalnego „Dostęp do drugiej części etapu krajowego”. Na dole strony znajdziecie przycisk „Prześlij plik II etapu części krajowej EKS”. Prezentacja musi być spakowana do formatu .zip lub .7z o maksymalnej wielkości 8MB. Równolegle prześlijcie swoje prace na adres email eks.stat@gmail.com.

  OCENA PREZENTACJI PRZEZ JURY:
  Wszystkie prace, które spełnią wymogi formalne zostaną ocenione przez Jury. Kryteria oceny:

  • właściwe sformułowanie celu analizy
  • dobór odpowiednich metod analizy danych
  • poprawność obliczeń
  • wyciąganie prawidłowych wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy (wyniki analizy powinny potwierdzać wyciągnięte wnioski)
  • jasność i czytelność przekazu - poprawność stylistyczna i językowa, uporządkowana struktura logiczna prezentacji
  • dobór form graficznych prezentacji danych
  • ogólny wygląd prezentacji: przejrzystość, czytelność, dobór czcionki, stosowana, grafika, kolorystyka, spójność
  • Efekt WOW

  PREZENTACJE MOŻECIE PRZESYŁAĆ DO 14 MARCA 2022 ROKU. POWODZENIA!



  Kontakt

  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub trudności prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

  Tel. 22 608 ... ...

  E-mail: eks@stat.gov.pl