GUSEurostat

Materiały

Dla uczestników oraz nauczycieli przygotowaliśmy wiele materiałów edukacyjnych, m.in. publikacje, aplikacje, fiszki angielskie i inne.

 • Stat Misja

  Odszukaj profesora Statistiksa w galaktycznej misji

 • Fiszki

  Ucz się statystycznego słownictwa

Podstawy statystyki opisowej i prezentacja danych


Publikacje, które będę ci niezbędne


Narzędzia i aplikacje, które mogą się przydać

 • Portal Geostatystyczny

  Portal Geostatystyczny

  Narędzie umożliwi ci tworzenie kartogramów i kartodiagramów w oparciu o dane statystyczne pozyskane w spisach powszechnych
 • Strateg

  Strateg

  Funkcjonalne narzędzie ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów i map
 • Bank Danych Lokalnych

  Bank Danych Lokalnych

  Zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy
 • Dziedzinowe Bazy Wiedzy

  Dziedzinowe Bazy Wiedzy

  Obszerne bazy danych statystycznych z najważniejszych obszarów życia społeczno-gospodarczego
 • Eurostat Tools

  Eurostat tools

  Narzędzie umożliwiające w ciekawy i nowoczesny sposób prezentację danych statystycznych
 • Compare your income

  Compare your income

  Narzędzie umożliwiające porównanie dochodów gospodarstwa domowego na tle całej populacji
 • Kurs online MOOC

  Kurs online MOOC

  Bezpłatny kurs internetowy (MOOC) Europejskiego Komitetu Regionów (KR) zawiera informacje na temat obecnych i przyszłych programów UE

Scenariusze warsztatów

Podstawowe miary statystyczne: miary położenia
Zapoznanie uczniów z podstawowymi miarami położenia: średnią arytmetyczną, dominantą, kwartylami i decylami

Tworzenie wykresów i odczytywanie z nich danych statystycznych
Zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie prezentacji danych z wykorzystaniem wykresów

Opis analityczny – tekst i jego znaczenie
Zapoznanie uczniów z celem zasadami pisania tekstów analitycznych, wskazaniem dobrych praktyk w pisaniu tekstów analitycznych oraz prezentacją najczęściej popełnianych błędów podczas pisania tekstów analitycznych

Zasoby Głównego Urzędu Statystycznego
Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej na temat zasobów informacyjnych Głównego Urzędu Statystycznego

Zasoby informacyjne Eurostatu
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat zasobów informacyjnych Eurostatu