Nagrody

Udział w Europejskim Konkursie Statystycznym to oprócz świetnej zabawy, szansa na zdobycie wartościowych nagród.


Nagrody na etapie krajowym

Zwycięskie drużyny w poszczególnych grupach wiekowych zostaną obdarowani nagrodami rzeczowymi. Nagrody przewidziane są również dla opiekunów zespołów.


Nagrody na etapie europejskim

Każdy członek zespołu i nauczyciel ze zwycięskiego zespołu europejskiej części Konkursu w każdej z grup uczestników otrzyma następujące nagrody:

Wręczenie nagród odbędzie się podczas IX edycji Europejskiej konferencji na temat jakości w statystyce publicznej #Q2018 w Krakowie w dniach 26-29 czerwca 2018 roku.

Koszty podróży zwycięskich drużyn oraz ich opiekunów zostaną pokryte przez organizatora EKS.